Organisatie

Als zelfstandig professional en eigenaar / directeur van Dignum bv vervul ik part time opdrachten op gebied van organisatieadvies, HRM en interim-management, voor de publieke sector. In de navolgende tekst ga ik nader in op mijn professionele achtergrond, mijn missie en mijn bedrijf.

Als bedrijfskundige ben ik mijn loopbaan in 1989 gestart als organisatieadviseur bij de gemeente Amsterdam. Als adviseur, projectleider en manager heb ik diverse functies bekleed binnen deze gemeente en ben ik werkzaam geweest op het terrein van organisatie-ontwikkeling, bestuurlijke vernieuwing en grote stedenbeleid. Na een aantal jaren de functie van Hoofd Personeel & Organisatie te hebben vervuld in stadsdeel De Baarsjes, ben ik in 2005 in dienst getreden als adviseur bij Bestuurs- en Management Consultants (BMC).

In 2009 heb ik de stap naar zelfstandigheid gezet, vanuit mijn overtuiging dat ik als zelfstandige nog beter in staat ben om mijn kwaliteiten onafhankelijk, betrokken en op maat in dienst te stellen van mijn opdrachtgevers. Ik hecht aan een nauwe en directe band met mijn opdrachtgevers, waardoor ik snel en flexibel kan inspelen op de vraag en voortdurend kan terugkoppelen wat ik doe en hoe we verder gaan. Doelgericht samenwerken noem ik dat.

Mijn missie is het om opdrachtgevers te helpen om voorwaarden op gebied van organisatie en personeel te creeren voor een goed functionerende organisatie van de publieke sector. Dat kan gaan om samenwerking en fusie tussen overheidsorganisaties, maar ook om het functioneren van onderdelen of afdelingen. De publieke sector raakt ons allemaal in het dagelijks leven. Ik beschouw het als een uitdaging om als bedrijfskundige en zelfstandig professional mij in in te zetten voor deze sector.

Hierin gaat het voor mij altijd om een combinatie van 'know how' en 'show how': toepassen van kennis èn laten zien hoe je veranderingen kunt realiseren. Sterk in adviseren èn implementeren is mijn motto.

De show how zit voor mij ook in het professioneel opdrachtnemen: heldere afspraken bij de start, duidelijke terugkoppeling over voortgang, warme overdracht aan het eind en vertrouwelijkheid van begin tot eind.

Voor een beschrijving van mijn expertise en gerealiseerde opdrachten verwijs ik naar de pagina's Expertise en Opdrachten op deze site.

Mijn CV is via onderstaande link te raadplegen. Tevens kunt u op de site doorklikken naar mijn profiel op Linkedin.

En dan nog de naam: Dignum bv: dignum is Latijns voor 'waardig'. Het is al vele generaties in de familienaam van Duijnhoven opgenomen en daarmee extra stimulans om op een 'waardige' manier mijn werk te doen.