Opdrachten

Recent vervulde opdrachten

tot september 2011:

 • Advies over de opdracht, medezeggenschap en sociaal plan voor de beoogde vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst in het Noordzeekanaalgebied.
 • Advies in opdracht van Excellent Solutions en de gemeente Amsterdam om een businesscase op te zetten voor het vormen van een kernregistratie waarin alle informatie over het beheer van de openbare ruimte in Amsterdam 1:1 gekoppeld wordt aan de stadskaart.

Opdrachten en ervaring organisatieadvies

Hieronder voorbeelden van door mij vervulde adviesopdrachten en onderdelen van interim-opdrachten op gebied van organisatieadvies:

 • Adviezen ten behoeve van directies en bestuurders in een samenwerkingstraject, m.n. o.g.v. van aanpak van het proces, planning, organisatieontwikkeling, personele aspecten, vormgeven medezeggenschap.
 • Opstellen plannen van aanpak in fusie- en samenwerkingstrajecten.
 • Ostellen organisatieplan met de uiteenzetting van de hoofdstructuur, visie, missie e.d. van een fusieorganisatie van 1100 fte.
 • Implementeren reorganisatieplan van een organisatie met 600 fte.
 • Adviseren algemeen directeur en directieteam op gebied van organisatie- en management-ontwikkelingstraject.
 • Diverse adviezen m.b.t. de inrichting van middelen-functies, in het bijzonder P&O-afdelingen.
 • Diverse adviezen m.b.t. de aansluiting van P&O op shared-service organisaties.

Opdrachten en ervaring HRM

Hieronder voorbeelden van door mij vervulde adviesopdrachten en onderdelen van interim-opdrachten op gebied van HRM:

 • Adviseur van directies en management op gebied van:
  • Medezeggenschap en het overleg met OR-en.
  • Functioneren, beoordelen en beloning: beleidsmatig en in casuïstiek.
  • Integriteitschendingen: beleid, onderzoek, training, casuïstiek.
  • Ongewenst gedrag: beleid en casuïstiek.
 • Analyse van uitvoering en resultaten bestaand P&O-beleid.
 • Uitwerken visie en plan van aanpak strategisch HRM beleid.
 • Uitvoeren haalbaarheidsstudie Shared Service Center Personeels- en Salarisadministratie.
 • Formuleren ziekteverzuimbeleid en aanbesteding arbodienstverlening.
 • Vernieuwing en implementatie diverse personele regelingen.
 • Adviseren MT’s over omzetting totale organisatie van organieke naar generieke functies (nieuw functiegebouw) en invoering competentiemanagement.
 • Adviseren management in opstellen plan van aanpak voor de implementatie van een generiek functieboek.
 • Uitvoering Quick-scan bij een afdeling P&O en formuleren van aanbevelingen en verbetervoorstellen.
 • Organisatie- en begeleiding workshops voor P&O medewerkers.

2011-05 CV Jeroen van Duijnhoven.pdf

Opdrachten en ervaring interim-management

Hieronder voorbeelden van door mij vervulde interim-opdrachten:

 • Secretaris en adviseur project Verkenningsonderzoek Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied.

  Organisatie:
  De provincie Noord-Holland en 4 gemeenten in de regio Noordzeekanaalgebied
  Periode:
  Oktober 2010 – heden
  Trefwoorden:
  Planning en organisatie van het onderzoek, verbinder en aanjager van de projectteams, organisatieadvies.
 • Programmamanager P&O in fusietraject

  Organisatie:
  Periode Fusie van twee stadsdeelorganisaties van de gemeente Amsterdam, met in totaal 1100 fte.
  Periode:
  Augustus 2009 – Juni 2010
  Trefwoorden:
  Plan van aanpak, programmamanagement, opstellen organisatieplan, leiding over het plaatsings- en selectieproces.
 • Manager P&O ai.

  Organisatie:
  Stadsdeel (650 fte.)
  Periode:
  Januari 2009 – Juli 2009
  Trefwoorden:
  Implementeren reorganisatieplan, reorganisatie P&O-functie, aansluiting op Shared Service Center.
 • Interim Hoofd Personeel & Organisatie

  Organisatie:
  Stadsdeel (700 fte.)
  Periode:
  Augustus 2007 – December 2008
  Trefwoorden:
  Integraal manager P&O afdeling, basis op orde brengen, werkprocessen, ontwikkelen strategisch HRM.
 • Interim Hoofd Personeel & Organisatie

  Organisatie:
  Stadsdeel (300 fte.)
  Periode:
  Juli 2006 – Juli 2007
  Trefwoorden:
  Integraal manager P&O afdeling, reorganisatieplan Middelen, invoering nieuw functieboek en competentiemanagement.
 • Interim Hoofd Personeel & Organisatie

  Organisatie:
  Bureau Jeugdzorg (800 fte.)
  Periode:
  Oktober 2005 –Juli 2006
  Trefwoorden:
  Inrichten P&O-afdeling in nieuwe organisatiestructuur, optimalisatie werkprocessen, aanbesteding arbodienst, RI&E.